Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du: 
Logga in  |  Bli medlem

Utvecklingslogg

2014-11-11:Information om föreslagna ändringar på personsidorna både ser bättre ut och ger bättre information.
2014-11-09:Flyttinfo på personsidan visar nu från var till vart.
2014-10-05:Bugg som gjorde att förslag på hela familjer som flyttade i flyttningslängden kunde försvann är nu fixat.
2014-10-05:Fel på navigeringsraden vid platser är nu fixat.
2014-10-05:Alla platser som behöver godkännas listas nu på godkännande-sidan.
2014-10-01:Nu visas antal ättlingar (i arkivet) som en person har.
2014-09-30:Ibland kunde det visas barn utanför äktenskap som helt enkelt aldrig hade funnits.
2014-09-23:Ny algoritm för hur personer klassas som kompletta eller nästa kompletta. Personer som dött unga har rimligen inga namneteckningar eller fotografier. Kvinnor som levt innan 1850 har inte heller rimligen några bomärken.
2014-07-30:Kompletta dödsdatum visas nu i husförhörslängder.
2014-06-29:Nu visas namn på de som loggat in via Facebook på förstasidan. Likaså finns namnet utskrivet korrekt på resp persons egen sida. Personer med FB-inlogg får en automatisk länk till Facebook.
2014-06-26:Platssidorna har nu information om vilka andra platser som hör till. Exempelvis gårdar i en by.
2014-06-26:Nya platsikoner på kartor
2014-06-25:Vi har bytt typsnitt på sajten, vilket troligen gör det trevligare att läsa
2014-06-25:Kartor finns nu som en ny innehållstyp. Samtidigt lägger vi in närmare 100 gamla kartor som kategoriseras med vilka platser som finns med.
2014-06-25:Även platser har fått taggar. Platser har fått en egen kategorisida där alla platser inom en rote visas.
2014-06-25:Personer har nu fått taggar, som länkar ihop personer av samma typ; män, kvinnor, båtsmän, födda i Norrboda etc
2014-06-25:Platser har fått en uppdatering och visar mer information
2014-04-07:En större uppdatering i systemet bakom Gräsöarkivet har gjorts. Föräldrar registeras i databasen på ett nytt sätt, vilket gör framtida utveckling bättre.
2014-01-19:Fler typer av relaterade personer kan nu läggas in. Exempelvis faddrar.
2014-01-15:Platser knutna till händelser som lagts in på personsidor visas nu i informationsrutan under fotografiet.
2014-01-13:Nu kan man välja vilken bild man vill visa på sig själv; Facebook, en egen upplagd eller ingen alls.
2014-01-13:Fixat fel i medlemslänkar på diskussionssidor.
2014-01-13:Gjorda ändringar har nu börjat sparats. Senaste gjorda ändringar inlagda på förstasidan.
2014-01-05:Snabbsökning på personer kan nu göras bara med hjälp av födelseår eller dödsår.
2014-01-05:Det går nu att bläddra mellan sidor i HFL, även om man kommit till handlingen från en persons sida.
2014-01-05:Bättre sökning på personers mellannamn.
2014-01-04:Medlemmar får information om man kommer till en släktings sida som inte är komplett.
2014-01-04:Ny markering; gör personer i arkivet kompletta.
2013-12-28:Fixat fel som uppstod när man lade in personer från HFL.
2013-12-26:Man kan nu snabbsöka personer även via födelseår och dödsår.
2013-12-20:Bättre titlar på sidor för kommentarer, fel och gjorda ändringar.
2013-12-20:Favicon inlagd.
2013-12-20:Om någon svarar på ett foruminlägg får de som tidigare skrivit inlägget veta det.
2013-12-20:Fel foto visades tidigare om någon svarade på ett foruminlägg.
2013-12-16:Lagt till antal poster kvar att kontrollera på "kontrollera personer och handlingar"-sidan.
2013-12-16:Snabblänk till sin egen medlemssida inlagd.
2013-12-16:Fel på sidan över alla medlemmar åtgärdat.
2013-12-10:Sjömanshus tillagda
2013-11-19:Justerad förstasida.
2013-11-19:Stöd för att ladda upp begravningsannonser och dödsrunor. Presentation på personsidan.
2013-11-19:Information om relaterade personer tar inte längre lika stor plats.
2013-10-28:Möjlighet att logga in via Facebook. Inklusive justeringar av personlig information.
2013-08-12:Wikipediafunktion för enklare texter.
2013-08-05:Kontakta oss-information inlagd i sidfoten.
2013-08-05:Ny informationsruta på personsidorna; Uppdrag. Används för att berätta vilka typer av uppdrag och roller en person har haft på Gräsö. Lärare, präst, båtsman etc.
2013-08-04:Man måste nu vara inloggad för att föreslå föräldrar.
2013-08-04:Bättre felmeddelande om man loggat in med felaktigt inlogg.
2013-07-29:Ett antal utseende och buggjusteringar för de som använder Internet Explorer.
2013-07-28:Ny funktion: Anteckningsblocket för korta snabba anteckningar när man letar.
2013-07-26:Tidningsklipp på personsidor har nu rätt tidningsnamn angivet.
2013-07-26:Kompletterande information på en persons sida om man har barn utan att vara gift.
2013-07-21:På många ställen dyker nu en liten "personinformationsruta" om man håller musen över ett personnamn.
2013-07-21:Om man sökte i den avancerade personsökningen och sorterade om efter kolumner, kunde man i vissa fall få ett valt senast dödsår.
2013-07-21:Den avancerade personsökningen söker nu korrekt på död före/efter.
2013-07-21:Den avancerade personsökningen visade tidigare ett resultat för lite.
2013-07-20:Resultatet från personsöket i menyn visar nu korrekta tilltalsnamn och PUL-spärrade namn. Resultatsidan är dessutom uppsnyggad.
2013-07-20:Personsöket från menyn går nu att filtrera och sortera.
2013-07-02:Länkar till HFL från personsidor fungerar igen.
2013-06-26:Söksidor uppdaterade med PUL-spärrning. Ny informationssida om PUL.
2013-06-26:Nytt utseende på sajtens huvud.
2013-06-26:Ny här-är-du-nu-navigering på hela sajten.
2013-06-26:Samlingssida för alla medlemmar.
2013-06-26:Avancerade söksidor för böcker, fotografier, platser, handlingar och personer.
2013-05-16:Avancerad söksida för tidningar.
2013-05-16:Uppdateringsmejlen till medlemmar är igång igen.
2013-05-15:Man kan nu ta bort markeringen för att vara släkting.
2013-05-15:Jag-är-släkting-funktionen ombyggd för att fungera bättre.
2013-05-14:Ny grafik på knappar. Ny färg på inloggningsraden
2013-03-23:Bugg som gjorde att det inte gick att ladda upp bilder på sig själv är nu fixad.
2013-01-02:Nu går det att lägga till ytterligare kommentarer till rättade rader i handlingar, om raden var felaktigt avskriven från början.
2013-01-02:Skrivna rättelser till handlingar kunde tidigare vara svåra att läsa om texterna var riktigt långa.
2013-01-02:En bugg, som nu är fixad, hindrade födelseboken att visas när man klickade på en dop-länk.
2013-01-02:Stora puffen på förstasidan är utbytt mot en karusell.
2013-01-01:Senaste bilder visas på förstasidan.
2013-01-01:Bilder får bättre tumnaglar, utan svarta och vita kanter.
2012-12-27:Inga rubriker visas på platsers handlingar om såna inte finns.
2012-12-22:Inga rubriker visas på platsers handlingar om såna inte finns.
2012-12-20:Nu går det att avfärda förslag på personer i handlingar.
2012-12-17:Födelsehandlingar listas nu under respektive plats.
2012-12-17:Nu går det att föreslå platser i födda och döda.
2012-12-16:Åren i handlingslistningen är listas nu sekventiellt.
2012-12-12:Alla födelseböcker följde inte med i flytten till MySQL. Nu är dom importerade.
2012-12-10:Sökning på en plats med hjälp av fri text fungerar igen.
2012-12-08:Flikarna för »Kommentarer« och »Rapporterade fel« visar nu antalet inlägg som är gjorda på respektive sida.
2012-12-07:Fel flik blev vald på kommenterat om man klickar på förstasidans »senast kommenterat«-länk.
2012-12-07:Förtydligande på förstasidan vem som är online.
2012-12-06:Vi har bytt databassystem, från Access till MySQL
2012-12-04:Den större antavlan är nu tillbaka
2012-12-04:Justerat till svenskt datumformat
2012-12-03:Justerat innehållet i senastboxarna på förstasidan för att bättre passa storleken på boxarna.
2012-12-03:Gravatar.com-stöd om en användare inte har angett en bild.
2012-12-03:Medlemslänkar på diskussionsidorna gick till fel sida.