Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du:  Handlingar  >  Kyrkohandlingar  >  Husförhörslängder  >  1786-1792
Logga in  |  Bli medlem
Husförhörslängd 1786-1799


Kungsgårds Rote

Sida
Kungsgården67
Kullboda Sjötullskammare69
Farsholmen71
Nyby Grind72
Backstuga72
Lundtorp73
Backstugan Hålckörn73
Backstugan Malmen73
Larsland74
Kungsgårdshaget74

Lilla Ristens rote

Sida
Lilla Risten57
Svepholmen58
Djeknevarp59
Lilla Höklyket60
Stora Höklyket60

Norrboda Rote

Sida
Öhrskär5
Norrboda6

Österby Rote

Sida
Muskaregrund61
Österbyn62
Klappberg64
Nordangärde65
Hackbols backstuga. Förstörd 1789 av Joh. Bergström på Kungsgården.66

Östermörtarö Rote

Sida
Östermörtare By32
Kovik33
Kallboda By33
Kallboda34
Mårtensboda By35
Klockareboda By36
Bakläs backstuga36

Rävstens rote

Sida
Rävsten48
Idön49
Bjurö50
Vargskär52
Sundsäng53
Sundsängsbacken53
Kalvhaga54
Långstrand55
Getskär56
Backstugan Rosendal56

Skärgårds Rote

Sida
Vässarö37
Ormön38
Mossen, Ormö42
Stora Risten43
Vässarö eller Brötskäret.44
Sladdarö46

Söderboda Rote

Sida
Söderboda18
Västermörtare31
Fallet. Backstuga.31

Svartbäcks Rote

Sida
Svartbäck75
Backstugan Skuggen.75
Oxsten76
Nötsveden76
Tvingen77
Skogvaktarbostället Sweden77
Krangelboda77
Sandlagnan.78
Burrun. Backstuga (Krangelboda).78
Svingtorp79
Kråkbo.79
Måssen80

Västerby Rote

Sida
Stummelboda81
Långviken81
Västerby båtsmansboställe.82
Västerbyn83
Prästgården88
Lundtorp89